Cursus voor vrijwilligers 'In veilige handen'

Cursus voor vrijwilligers 'In veilige handen'

Voor vrijwilligers die werken met kinderen of volwassenen met een verstandelijke beperking

Vanaf 1 januari kunnen organisaties die met kinderen of mensen met een verstandelijke beperking werken, gratis een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor hun vrijwilligers aanvragen. Voorwaarde voor deze aanvraag is wel dat organisaties moeten werken volgens de methode 'In veilige handen.' Bij deze methode staan de maatregelen centraal om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Werkt uw organisatie nog niet volgens deze methode? Heeft u de cursus in 2013 gemist of niet gevolgd? Laat ons weten of u interesse heeft om alsnog hierover een workshop bij te wonen via vvc@veens-welzijn.nl

22-05-2015