Informatiebijeenkomst over matchingssysteem vrijwilligers succesvol

Informatiebijeenkomst over matchingssysteem vrijwilligers succesvol

Een nuttig initiatief noemen vrijwilligers en vrijwilligersorganisatie het nieuwe matchingsysteem van Veens. Veens lanceerde op 5 januari een systeem waarmee ondersteuningsvragen van inwoners en organisaties in Veenendaal op een gemakkelijke manier worden gekoppeld aan vrijwilligers. Het matchingsysteem brengt vrijwilligers in contact met mensen of organisaties die ondersteuning vragen.

Maandag 26 en woensdag 28 januari kwamen zo’n veertig vrijwilligers en vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties bij elkaar voor een introductie van het matchingsysteem. Aanwezig waren onder andere organisaties zoals De Interkerkelijke Stichting voor Vrijwillige Thuiszorg (ISVT), Stichting Buitenzorg, Het Rode Kruis, Het Veens Vrijwilligers Platform en Netwerk Dien Elkaar. Verder individuele vrijwilligers en andere geïnteresseerden.

Koppelen vrijwilliger en hulpvrager
‘De aanwezigen gingen meteen aan de slag met het matchingsysteem’, vertelt Dorine Ottevanger, projectleider bij Veens. ‘Ze reageerden enthousiast en soms onwennig op de mogelijkheid om ondersteuningsvragen en –aanbod bij elkaar te brengen. De kracht van het systeem ligt in het koppelen van individuele vrijwilligers en hulpvragers op buurtniveau. Maar ook vrijwilligersorganisaties kunnen een ondersteuningsvraag indienen. Deze vragen komen terecht in de vacaturebank. Bezoekers van de site kunnen hier dan rechtstreeks op reageren.'

Samenwerken met andere organisaties
‘De vrijwilligers horen altijd bij een (vrijwilligers)organisatie zoals het Rode Kruis, Netwerk Dien Elkaar of Veens’, vervolgt Dorine. ‘Veens stelt het matchingsysteem beschikbaar voor het hele veld. We nemen vrijwilligers niet over, maar werken samen met andere organisaties. Het is slechts een tool om het werk rondom vrijwilligers gemakkelijker en beter te organiseren. Met alle veranderingen in de zorg hebben we alle extra handen hard nodig.

Om het systeem nóg beter te maken hebben we tijdens deze bijeenkomsten goed geluisterd naar de mensen: waar lopen ze eventueel tegenaan en wat hebben ze nog nodig om met het systeem aan de slag te kunnen? Het is goed dat er ook kritische geluiden waren. Daar kunnen we mee verder.’

Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk in Veenendaal of het matchingsysteem?
Kijkt u dan op op deze website onder 'ondersteuning bieden', 'ondersteuning vragen' of 'vacaturebank'
U kunt ook contact opnemen met de Veens-centrale:
Gemeentehuis Raadhuisplein 1 (Veens balie): ma t/m vrij: 9.00-12.00 uur en 13.00-15.00 uur
T  (0318) 544 131 | E: veenscentrale@veens-welzijn.nl
Of kijk voor een Veens Voordeur bij u in de wijk op www.veens-welzijn.nl/voordeuren

03-02-2015