De Zonnebloem

Wilt u ook iets doen namens de Zonnebloem? Dat kan!      

Zonnebloemvrijwilligers zetten zich in voor mensen met lichamelijke beperkingen. Zij organiseren bezoek aan huis, activiteiten buitenshuis, vakanties en evenementen om zo het leven van andere mensen te verrijken.

De werkzaamheden bij onze afdeling Veenendaal zijn o.a.:
regelmatig bezoeken van langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen.