King Arthur Groep

King Arthur Groep is een thuiszorgorganisatie die de zorg voor mensen met dementie kleinschalig organiseert. Dat doet zij met professionals en vrijwilligers. In Veenendaal bieden wij individuele begeleiding thuis. Als u zich inschrijft als vrijwilliger bij de King Arthur Groep, kunt u benaderd worden met hulpvragen voor mensen met dementie, die nog thuis wonen en ondersteuning zoeken bij b.v.een wandeling, een spelletje of een boodschap doen. Dit kan er toe bijdragen, dat zij  langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen of het kan hun mantelzorger even ontlasten, zodat zij het beter volhouden om de nodige zorg te bieden.