Respijtzorg voor mantelzorgers

Veens heeft veel faciliteiten voor mantelzorgers en biedt onder meer ondersteuning. Ook in de vorm van respijtzorg. Respijtzorg wordt gedaan door vrijwilligers met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Mantelzorgers kunnen hun taak langer volhouden als zij af en toe weg kunnen om nieuwe energie op te doen. De invulling van respijtzorg kan verschillen per persoon en per situatie. Denk aan het vervangen van de mantelzorger als de verzorgde niet alleen thuis kan blijven.

De respijtvrijwilliger biedt de verzorgde aanspraak en gezelligheid, doet een spelletje, leest voor of wandelt met hem of haar. Mantelzorgers die gebruik willen maken van respijtzorg nemen contact op met Veens. Zij bespreken de wensen respijtzorg en zoeken een geschikte respijtvrijwilliger. Ook is Veens op zoek naar nieuwe respijtvrijwilligers die een dagdeel per maand beschikbaar zijn. Vrijwilligers krijgen professionele ondersteuning.

Bij interesse of vragen kunt u contact opnemen met Mirjam Bisschop. U kunt mailen naar: m.bisschop@veensvrijwilligers.nl of bel naar: 0622239767.