Stichting Goed voor Elkaar

U kunt zich als vrijwilliger ook aanmelden namens Stichting Goed voor Elkaar. Zij denken graag met u mee als u als vrijwilliger aan de slag gaat en aan een ondersteuningsvraag wordt gekoppeld.


Meer informatie:
Stichting Goed voor Elkaar wil voor (en door) ouderen en andere inwoners van de gemeente Veenendaal dagopvang bieden waarin ontmoeting centraal staat. Daarom ook wordt de dagopvang vooral uitgevoerd door vrijwilligers en maken we gebruik van locaties in de verschillende wijken van Veenendaal.

De ontmoetingen vinden plaats middenin de maatschappij; dus laagdrempelig en voor iedereen zichtbaar. We gaan uit van de kracht van onze gasten en vrijwilliger; het inzetten van uw talenten kan anderen helpen! Dit geldt zowel voor de vrijwilligers als voor onze gasten.
Veel ouderen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Stichting Goed voor Elkaar wil een bijdrage leveren aan een prettige weekinvulling en ervoor zorgen dat ouderen elkaar en andere inwoners van Veenendaal kunnen (blijven) ontmoeten. Op deze manier wordt eenzaamheid tegengegaan en wordt er wellicht een stukje waarde toegevoegd aan het leven van zowel de oudere als de betrokken inwoners/ vrijwilligers van Veenendaal.

Het is heel goed mogelijk dat u als vrijwilliger uw eigen belang met dat van de gasten van stichting Goed voor Elkaar kunt combineren! U kunt wellicht uw gaven en kwaliteiten inzetten voor en met onze gasten. Op deze manier snijd het mes aan twee kanten: u kunt bezig zijn met iets waar u goed in bent en plezier in heeft terwijl u zich tegelijkertijd inzet voor uw medemens.
Voor sommige vrijwilligers kan dit de manier zijn om weer een eerste stap te zetten naar werk.