Interesse?
Wil je meer informatie over deze vacature of je meteen aanmelden als vrijwilliger?
Klik dan op de keuzeknop 'Meer Informatie'. Na het invullen van je gegevens word je benaderd door de contactpersoon van de organisatie en uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

MEER INFORMATIE AANVRAGEN

Begeleider van bezoekregeling

Voor een gezin met een aantal kinderen zoeken wij een vrijwilliger om het bezoek tussen ouder en de kinderen en tussen een ander familielid en de kinderen te begeleiden, zowel telefonisch als op locatie, eens per maand. Het gaat dan om een (indien vooraf aangegeven) gecombineerd bezoek van ouder en een ander familielid met respectievelijk beide kinderen. Eens in de maand is er een belcontact tussen ouder en respectievelijk beide kinderen en een ander familielid en respectievelijk beide kinderen.


Functieprofiel:
- Je staat stevig in je schoenen en bent in staat in te grijpen indien nodig.
- Je bent in staat op de achtergrond te treden maar wel aanwezig te zijn en op de voorgrond te treden wanneer je dat noodzakelijk acht
- Je bent in staat grenzen te stellen wanneer er sprake is van ongepaste of ongewenste onderwerpen in het contact tussen volwassene en kind
- Je hebt kennis van ‘gezonde omgangsvormen’ tussen ouder en kind. Enige kennis van pedagogiek is een pré.


Het belcontact duurt maximaal een half uur en in de praktijk is dat korter. Het bezoekmoment is anderhalf uur in de maand per kind.
Concreet:
4 keer belcontact per maand, ouder en kind 1, ouder en kind 2, een ander familielid en kind 1, een ander familielid en kind 2; cumulatief 2 uur.
Een bezoekmoment van ouder aan kind 1, al dan niet in aanwezigheid van een ander familielid, een bezoekmoment per maand aan kind 2, al dan niet in aanwezigheid van een ander familielid. cumulatief 4 uur, exclusief eventuele reistijd. Kind 1 woont in de buurt van Veenendaal en kind 2 gaat deze kant op komen naar verwachting. Momenteel verblijft kind 2 op ruim 30 km afstand van Veenendaal.
Opgeteld is er sprake van een investering van 8-10 uur per maand.


We nodigen u uit om ook te reageren wanneer u voor een deel van de uren beschikbaar bent.
Aanvragen VOG is verplicht.


Heb je interesse in deze vacature? Klik dan op meer informatie.

Interesse?
Wil je meer informatie over deze vacature of je meteen aanmelden als vrijwilliger?
Klik dan op de keuzeknop 'Meer Informatie'. Na het invullen van je gegevens word je benaderd door de contactpersoon van de organisatie en uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

MEER INFORMATIE AANVRAGEN