Interesse?
Wil je meer informatie over deze vacature of je meteen aanmelden als vrijwilliger?
Klik dan op de keuzeknop 'Meer Informatie'. Na het invullen van je gegevens word je benaderd door de contactpersoon van de organisatie en uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

MEER INFORMATIE AANVRAGEN

Secretaris voor Clientenraad gezocht!

Bent u de nieuwe gedreven secretaris voor de Cliëntenraad voor Werk en Inkomen Veenendaal, die in nauwe samenwerking met de voorzitter vorm geeft aan de secretariële ondersteuning van deze raad?


Per 1 januari 2022 stopt, i.v.m. het bereiken van de maximale ambtstermijn de huidige secretaris van Clientenraad de Vallei. Een snelle opvolging door een nieuwe secretaris zou heel fijn zijn!


Wat worden uw taken als secretaris van de Cliëntenraad (CR):

1. het ontvangen van de ingekomen post en zo mogelijk tijdige doorzending hiervan aan de leden;
2. het samen met de voorzitter en vice-voorzitter voorbereiden van de agenda van de vergadering;
3. het tijdig toezenden van de agenda met bijbehorende stukken aan de leden;
4. het op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het vakgebied waarmee de CR zich bezig houdt;
5. het in overleg met voorzitter voorbereiden en eventueel samenstellen van de adviezen van de CR;
6. de verzorging i.o.m. de voorzitter van de uitgaande post;
7. het voorbereiden en het samenstellen van de nieuwsbrief, het jaarplan en jaarverslag van de CR;
8. de zorg voor de verslaglegging van de CR vergaderingen. Voor deze verslaglegging wordt een notulist ingezet. Bij kortstondige afwezigheid van de notulist vervangt de secretaris;
9. de zorg voor het digitale archief van de CR;
10. het bijhouden van de originele info map van de CR ;
11. het met de voorzitter zorg dragen voor uitvoering van de besluiten.


Heeft u belangstelling voor deze vrijwilligersfunctie, klik dan op 'Meer informatie'.

Interesse?
Wil je meer informatie over deze vacature of je meteen aanmelden als vrijwilliger?
Klik dan op de keuzeknop 'Meer Informatie'. Na het invullen van je gegevens word je benaderd door de contactpersoon van de organisatie en uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

MEER INFORMATIE AANVRAGEN