Vacaturebank

Vacaturebank: wat kun je doen?

Ik wil helpen bij een organisatieIk wil helpen in mijn buurt

Type

Afstand

Totaal 117 items in de Vacaturebank

 • Fietsmaatje

  Humanitas

  Voor een meervoudig gehandicapte man van 56 jaar zijn wij op zoek naar een fietsmaatje. Hij is verstandelijk beperkt en rolstoel gebonden maar heeft een heel optimistisch karakter. Hij geniet erg van het fietsen op zijn driewieler en werd daarbij geholpen door zijn moeder. Zij is echter de 80-jarige leeftijd gepasseerd en kan hem niet meer zo goed helpen. Wij zoeken daarom iemand die deze man van zijn rolstoel op de fiets kan helpen en met hem mee wil fietsen. Op deze manier wil hij graag een leuke band opbouwen met een vrijwilliger. Plaats: Veenendaal Heeft u interesse in de vacature? Klik dan op meer informatie.
  Lees meer
 • Begeleider tussen kind en ouder

  Humanitas BOR - Nederrijn

  Humanitas wil een bijdrage leveren aan een sterke en humane samenleving. We geloven dat ieder individu sterker is dan hij denkt. Is dat even niet het geval dan ondersteunen we diegene, zodat hij vroeg of laat zelf weer verder kan. Bij BOR Humanitas begeleiden we, samen met getrainde vrijwilligers, stapsgewijs de omgang tussen kinderen en de uitwonende ouder, die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Functie: Als BOR-vrijwilliger ben je aanwezig bij de omgang tussen kinderen en hun ouders. Je begeleidt hen een dagdeel per 2 weken (bij heel jonge kinderen is het contact frequenter) gedurende 3 tot 6 maanden. Jouw doel is om te werken aan een positieve, ontspannen sfeer, waarin kind en ouder(s) zich vrij voelen met elkaar. Het belang van het kind staat altijd centraal. Je start met een vierdaagse training en wordt daarnaast ondersteund door een professionele coördinator die eindverantwoordelijk is en een bemiddelende rol speelt richting ouders. Vaardigheden: Wij zoeken iemand die: - Enthousiasme en belangstelling heeft voor kinderen en affiniteit voelt met de doelgroep. - Enige levenservaring heeft; - Bereid is op basis van gelijkwaardigheid met gezinnen om te gaan; - Bereid en in staat is om kinderen (en hun opvoeders) te ondersteunen; - De missie en uitgangspunten van Humanitas onderschrijft; - Goede sociale vaardigheden bezit (goed luisteren, goed contact kan leggen en onderhouden); - Stressbestendig is; - Ervaring heeft met het ouderschap of opvoeding van kinderen; - Zorgvuldig kan omgaan met privacy gevoelige gegevens; - Bereid is tot het volgen van de voorbereidingscursus/training en de 6 wekelijkse groepsbijeenkomst; - Openstaat voor feedback en begeleiding; - Verslag wil uitbrengen over zijn/haar werkzaamheden voor BOR regio Rijn-IJssel/ Nederrijn ; - Ongeveer 6 uur per 3 weken beschikbaar kan zijn; - Geen justitieel verleden heeft en een verklaring van goed gedrag kan leveren. Beschikbaarheid: Wanneer je beschikbaar bent, bespreken we in overleg. Dit kan door de weeks of in de weekenden of allebei. Er wordt zoveel mogelijk rekening met de persoonlijke agenda gehouden. Soort dienstverband: Vrijwilligerswerk Onkostenvergoeding: Onkosten (reiskosten) worden vergoed. Plaats: Veenendaal / Regio Nederrijn   Heeft u interesse in de vacature? Klik dan op meer informatie.
  Lees meer
 • Gastgezinnen

  Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal

  Het CJG Veenendaal zoekt gastgezinnen voor meisjes en/of jongens in de basisschoolleeftijd. Veel meisjes en jongens in de basisschoolleeftijd, die bekend zijn bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal, hebben behoefte aan een veilige en gezellige plek om te spelen of te ontspannen. Deze kinderen zijn vaak eenzaam of kwetsbaar. Soms is het voor de ouder(s) goed als het kind even buitenshuis speelt. Het CJG is op zoek naar gezinnen of vrijwilligers met een open hart en ruimte om één van deze kinderen een dagdeel of enkele dagdelen in de week op te vangen. Voor de kinderen is het prettig om te leren spelen met andere kinderen. Het betreft kinderen uit verschillende culturen. Voor jou de kans om op een gemakkelijke manier iets goeds voor kinderen te betekenen. Vacaturenummer: 11250 Heeft u interesse in de vacature? Klik dan op meer informatie.
  Lees meer
 • Vrijwilligers Hospice

  VPTZ Berkenstein

  Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die mensen in de laatste levensfase willen ondersteunen in ons hospice en/of thuis. VPTZ Berkenstein biedt jou de mogelijkheid om mensen in de laatste levensfase bij te staan. Naast de aanwezige professionele hulp wil je er voor deze mensen zijn. Je volgt vooraf een training van 7 dagdelen en wordt ondersteund en begeleid door ervaren collega vrijwilligers en coördinatoren. Gevraagde kennis en ervaring: een luisterend oor en helpende hand Minimum leeftijd: 21 jaar Aantal uren: 4-8 uur per week Plaats: Veenendaal Locatie: Hospice Berkenstein Heeft u interesse in de vacature? Klik dan op meer informatie.
  Lees meer
 • Wandelvrijwilligers De Koekoek

  Quarijn

  Houd jij van wandelen? Maak jij het mogelijk dat onze bewoners ook kunnen wandelen? Wij zoeken wandelmaatjes om hen te begeleiden. Je hebt affiniteit met (dementerende) ouderen, geduld, tact, inlevingsvermogen en goede sociale vaardigheden. Je tijdsinvestering en de tijden bepaal je in overleg. Je kunt een of meer keer per week komen, maar ook om de week is mogelijk. In de Koekoek hebben we een kleinschalige woonvoorziening voor dementerende ouderen. Een bewoner vormt samen met zes of zeven andere bewoners een zo gewoon mogelijk huishouden. Onze medewerkers zijn onderdeel van dit huishouden. De bewoners richten zelf zoveel mogelijk hun dagelijks leven in. Iedere bewoner huurt een eigen studio met een eigen badkamer. Daarnaast is er een gezamenlijke huiskamer met open keuken. Ondanks hun dementie zijn veel bewoners nog goed in staat leuke dingen te doen en daarvan te genieten. De Koekoek is onderdeel van QuaRijn. QuaRijn biedt ouderen een breed pakket van wonen, welzijn en zorg. QuaRijn ondersteunt levenskwaliteit en menselijke waardigheid. We richten ons op ouderen, hun naasten en hun hulpverleners in de regio. We staan open voor iedereen ongeacht levensovertuiging of maatschappelijke beschouwing. We zijn altijd in de buurt en bieden persoonlijke zorg op maat. We hebben aanleunwoningen, woonzorgcomplexen, thuiszorg, dagbehandeling, dagactiviteiten, revalidatie en reactivering, verzorgingshuizen, verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Het QuaRijn Kennis en BehandelCentrum staat voor onze cliënten klaar met fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopediste, specialisten ouderengeneeskunde, psychologen en een diëtist. Met zo'n 1200 medewerkers verleent QuaRijn professionele zorg. Ongeveer 600 vrijwilligers ondersteunen bij allerlei welzijnsactiviteiten. Meer informatie kun je vinden op onze websites www.QuaRijn.nl en www.gekopdezorg.nl Adresgegevens: De Koekoek Nieuweweg 30a t/m 30f 3901 BE Veenendaal Heeft u interesse in de vacature? Klik dan op meer informatie.
  Lees meer
 • Begeleider cliënt

  Nachtzwaluw Philadelphia

  Mee gaan met cliënt (van midden niveau; waaronder cliënt met down syndroom; of met aangeboren hersenletsel; of lichte vorm van epilepsie) naar bezoek huisarts - tandarts -mondhygiëniste en vervolgens personeel in te lichten. Kom eerst gezellig op de koffie om kennis te maken.Philadelphia de Nachtzwaluw biedt jou: Een leuk contact met de cliënten. Gevraagde kennis en ervaring: affiniteit met de doelgroep Onkostenvergoeding: ja Minimum leeftijd: 25 jaar Plaats: Veenendaal Locatie: Nachtzwaluw van Philadelphia Heeft u interesse in de vacature? Klik dan op meer informatie.
  Lees meer
 • Seniorenvoorlichter

  Veens

  Seniorenvoorlichting aan Huis • Huisbezoeken afleggen bij senioren (4 á 8 adressen per maand). Tijd zelf in te delen. • Signaleren van behoeften van ouderen aan hulp- en dienstverlening • Ouderen in Veenendaal informeren over het aanbod, regelingen, voorzieningen en project Woon Bewust • Ouderen stimuleren tot deelname aan het maatschappelijk verkeer • Rapporteren a.d.h.v. een vragenlijst • 1 keer in de maand een dagdeel vergaderen (iedere laatste donderdagochtend van de maand) Locatie: Veenendaal Gevraagde kennis en ervaring: • Goede communicatieve en sociale vaardigheden • Kennis van de sociale kaart • Positieve en flexibele instelling • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken • Onderschrijven van privacy regels Overige relevante informatie: VOG aanvragen (deze worden vergoed)Veens biedt jou: Een leuk team. Werkervaring en flexibele werktijden. Aantal uren: 9 tot 15 uur per maand/in overleg Heeft u interesse in deze vacature? Klik dan op meer informatie.
  Lees meer
 • Maatjes

  Humanitas

  Maatjes gezocht voor mensen met psychische problematiek (m/v) Deelnemer ondersteunen bij het uitbouwen en versterken van het sociale netwerk door de deelnemer te bezoeken en samen activiteiten te ondernemen. Bijvoorbeeld samen te gaan wandelen, fietsen, naar de markt of museum gaan, waardoor de deelnemer (weer) haar/zijn plek in de samenleving met plezier inneemt. Humanitas Tandem is er voor mensen die behoefte hebben aan contact met anderen. Een vrijwilliger - een maatje - ondersteunt bij het uitbouwen en versterken van het sociale netwerk, zodat een deelnemer na een jaar weer zelf verder kan. Gevraagde kennis en ervaring: Je bent betrokken, vrijdenkend en enthousiast. Je biedt een luisterend oor en kan omgaan met privacygevoelige informatie. Je onderschrijft de waarden van Humanitas: gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, zelfbeschikking, betrokken en vraaggericht. Onkostenvergoeding: neeMinimumleeftijd: 18 jaar Aantal uren: 4 uur Plaats: Rhenen Heeft u interesse in de vacature? Klik dan op meer informatie.
  Lees meer
 • Radiomakers

  Stilok

  Wilt u/ jij leren om een radioprogramma te maken en te presenteren? Word dan vrijwilliger bij Stilok!   Stilok is het kerkelijk geluid uit de regio, op MidlandFM. We zenden elke dag behalve donderdag uit en we hebben programma’s voor jong en ouder. We doen dit vanuit onze studio aan de Grote Pekken 11. We zijn te beluisteren via www.stilok.nl, via de kabel 107.0 fm of via de ether 104.9 fm/ 105.6 fm. Momenteel hebben we te weinig vrijwilligers, waardoor sommige programma’s niet of minder vaak uitgezonden kunnen worden. Daarom zijn we dringend op zoek naar u/jou, als u/je wilt leren om een radioprogramma te maken en presenteren. Voor de volgende programma's zoeken we medewerkers: Accent, een nieuws en actualiteiten programma (woensdag, 20.00-21.00)   Verhalen uit de Vallei, een programma over de regio van vroeger en van nu (maandag, 20.00-21.00 of zaterdag 11.00-12.00) Lokaal Klassiek, anderhalf uur klassiek op zondag(13.30-15.00) Jong Belegen, een programma waarin aandacht is voor de jaren ’50, ’60 en ’70 (dinsdag, 20.00-21.00)   Daarnaast vragen we nieuwe technici die het leuk vinden om aan de knoppen te draaien. Als je hier nog nooit iets mee hebt gedaan is dat geen probleem, we zorgen dat je goed voorbereid aan deze uitdaging kunt beginnen. Vind je het belangrijk dat de christelijke radio blijft bestaan en lijkt het je leuk om hieraan mee te werken? Klik dan op meer informatie.
  Lees meer