Vacaturebank

De vacaturebank: wat kunt u doen?

Ik wil helpen bij een organisatieIk wil helpen in mijn buurt

Type

Afstand

Totaal 115 items in de Vacaturebank

 • Opa en Oma

  CJG Veenendaal

  Voor een gezin met vier kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar oud zijn we op zoek naar een echtpaar die de rol van opa en oma op zich willen nemen. Bijvoorbeeld door samen met de oudste te gaan vissen, pannenkoeken te bakken met de kinderen, een keer op te passen, knutselen, etc.. Deze kinderen hebben allemaal een rugzakje variërend van autisme spectrum stoornis tot een stoornis in de motoriek. Voor ouders is dit best pittig. Moeder heeft een zwakke gezondheid en moet daarom met enige regelmaat in het ziekenhuis worden opgenomen. Past uw leeftijd bij deze rol? En wilt u van betekenis zijn? Dan is deze vraag wellicht iets voor u! Waar: Veenendaal Waarom: Om het netwerk van een gezin te versterken Wanneer: In overleg CJG Veenendaal biedt jou: Coaching en intervisie (vacature 59) Heeft u interesse in deze vacature? Klik dan op meer informatie.
  Lees meer
 • Administratief vrijwilliger

  Rode Kruis Veenendaal

  De afdeling Veenendaal van het Rode Kruis is een actieve afdeling met circa 75 enthousiaste vrijwilligers. Er worden activiteiten georganiseerd zoals workshops om de zelfredzaamheid te vergroten, EHBO-onderwijs op basisscholen en aan volwassenen en evenementenhulpverlening. Wij zijn op zoek naar iemand ter ondersteuning van de penningmeester bij het voeren van de administratie van de afdeling. Plaats in de organisatie: De administratief vrijwilliger ontvangt hiërarchisch leiding van de afdelingspenningmeester. Contacten intern: Penningmeester, bestuurContacten extern: Leveranciers, district Utrecht, Shared Service centerTaakomschrijving: 1 het invoeren/uploaden van facturen in Dizzydata • Correct coderen van facturen • Facturen uploaden in Dizzydata • Controleren van de ingevoerde facturen op juiste codering • Accorderen van geboekte facturen 2 het klaarzetten van betalingen • Facturen waarvan de betaaltermijn verstrijkt klaarzetten in de Rabo-omgeving • Het correct invoeren van betaalgegevens, zoals naam, nummer, etc. • Controleren van de betalingen met de crediteurenstand Kennis: Kennis is nodig van eenvoudige financiële administratie. Kennis van geautomatiseerde werkomgevingen, zoals Exact Online, Dizzydata, Rabobank.Oplettendheid is vereist bij het beheer en klaarzetten van betalingen en het correct administreren van facturen. Wij bieden Boeiend, afwisselend en belangrijk werk met een gezellige groep mensen. Je kunt je talent op een zinvolle manier inzetten, je kennis en ervaring verruimen en je netwerk vergroten. Reis- en onkosten worden vergoed. Je kunt zelf je tijden indelen en je werkt vanuit huis Heb je belangstelling of wil je meer informatie? reageer dan meteen.  Jouw gegevens worden altijd beveiligd verstuurd en opgeslagen.  Heeft u interesse in deze vacature? Klik dan op meer informatie.
  Lees meer
 • Gezinsondersteuning

  Home-Start Humanitas

  Help jij een gezin op weg? Opvoeden……er bestaat geen opleiding voor. Ouders doen wat ze kunnen, maar soms komen gezinnen er even niet uit. Een paar uur in de week ondersteuning kan het verschil maken. Home-Start koppelt vrijwilligers aan gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben. Home-Start is een programma van Humanitas dat (opvoed)ondersteuning, praktische hulp en vriendschap biedt aan ouders met kinderen van 0 (vanaf 26 weken zwangerschap) tot18 jaar. Het doel van Home-Start is het voorkomen dat alledaagse opvoedvragen in gezinnen leiden tot ernstige problemen. De vrijwilliger bezoekt de gezinnen thuis, staat naast de ouders en gaat uit van de vragen en wensen van de ouders. Wij bieden vrijwilligers: • Veel waardering • Boeiende contacten • Professionele begeleiding • Introductie training • Thema bijeenkomsten • Een betrokken team collega vrijwilligers • Onkostenvergoeding Wij vragen vrijwilligers met: • Opvoedervaring: door (groot)ouderschap, werk en/of opleiding. Ervaring is belangrijker dan opleiding! • Tijd: 2 tot 3 uur per week met uitzondering van (school)vakanties • Een praktische instelling, een groot hart en een goed humeur. Een ervaren vrijwilliger: “Van elk gezin leer je, dus het werk heeft me rijker gemaakt”.Heeft u interesse in deze vacature? Klik dan op meer informatie.
  Lees meer
 • Winkelmedewerker

  Restore Kringloop

  Een superleuke vacature in de kringloopwinkel. Ben jij op zoek naar een afwisselende en superleuke vrijwilligers-plek? Wil jij onderdeel uitmaken van een actief en betrokken team? Kom dan eens kennismaken met Restore Kringloop in Veenendaal. Wat breng jij mee? Enthousiasme, je vindt het leuk om met mensen om te gaan en bent niet bang om op mensen af te stappen. Wat krijg je ervoor terug? Een leuke winkel om afwisselende werkzaamheden uit te voeren samen met betrokken collega’s, natuurlijk een vrijwilligersvergoeding van €1,25 per uur met een maximum van €95,- per maand. Wij zoeken collega's voor onze winkel in Veenendaal, met ervaring in verkoop, kassawerkzaamheden en/of etaleren maar vooral: Je vindt het leuk om in een winkel te werken. (De vacature is voor tenminste 3 dagdelen á 4 uur, gemiddeld 12 uur per week.) Heeft u interesse in deze vacature? Klik dan op meer informatie.
  Lees meer
 • 2e voorzitter

  H.S.V. De Rietvoorn

  Hengelsportvereniging De Rietvoorn zoekt wegens het vertrek van de 2e voorzitter een vervanger. De voorzitter is in de eerste plaats een coördinator en stemt de activiteiten binnen de vereniging op elkaar af. Daarnaast is de voorzitter een bemiddelaar en vertegenwoordigt samen met de Secretaris de vereniging zowel intern als extern.De voorzitter bewaakt de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij houdt dien ten gevolge de doelstelling van de vereniging in het oog en bewaakt de kwaliteiten van de werkzaamheden van de vereniging.De voorzitter zit de vergaderingen voor van algemeen bestuur. Hij leidt de discussies en verleent en ontneemt het woord zoals het naar zijn oordeel bevorderlijk is voor een goede meningsvorming.Hij bewaakt de orde in vergaderingen en geeft aan op welk moment een geldig besluit is genomen of een voorstel is afgewezen. Hij geeft de inhoud van genomen besluiten weer en hij bewaakt de uitvoering van genomen besluiten.Hij stelt in nauw overleg met, dan wel op voorstel van de secretaris, de agenda van deze vergaderingen ruim van tevoren vast en ziet toe op een juiste formulering van de besluiten in de door de secretaris gemaakte notulen of verslagen.De voorzitter neemt initiatieven tot en onderhoudt de externe contacten met de overkoepelende organisaties, afdelingen, subsidiegevers, sponsors en andere instellingen die voor de vereniging van belang zijn. Hij vertegenwoordigt de vereniging bij officiële bijeenkomsten en informele gelegenheden.Hij is in staat het beleid van de vereniging te verwoorden en te verdedigen tegen over andere betrokkenen.De voorzitter wordt ondersteund door de secretaris van de vereniging, die zorgt draagt voor de dagelijkse uitvoering van taken. Voor bovenstaande taken en verantwoordelijkheden geldt dat deze, in overleg met het dagelijks bestuur en al dan niet tijdelijk, kunnen worden gedelegeerd naar overige bestuursleden. Omschrijving functie: De voorzitter zorgt dat de aan hem toevertrouwde taken en verantwoordelijkheden goed worden uitgevoerd. Dit houdt onder andere in;- organiseren van vergaderingen;- zorgen dat de vergadergroep gemotiveerd en doelgericht is;- structureren van het overleg;- bewaken van processen en procedures (regelgeving);- bewaken van de uitvoering van taken van de groep;- vertegenwoordigen van de groep, juridisch en sociaal (in reglementen noemt men dat de vertegenwoordiging van het orgaan in en buiten rechte). De voorzitter draagt er zorg voor dat de in de vergadering gemaakte afspraken worden uitgevoerd. Dit betreft onder meer afspraken over: 1. de agenda van de volgende vergadering (voorbereiding); 2. de uitvoering van taken door deelnemers (controle); 3. de uitvoering van taken door derden (opdrachtverstrekking, controle). Plaats in het bestuur/bestuurlijke verantwoordelijkheid: De voorzitter functioneert naast de secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden, samen vormen zij het dagelijks bestuur. De bestuurlijke verantwoordelijkheid die hierbij van toepassing is wordt evenredig gedeeld door alle leden van het dagelijks bestuur. De voorzitter neemt actief deel aan het dagelijks bestuur van de vereniging, dit houdt in:- het leveren van een bijdrage aan het algemeen beleid van de vereniging en deelnemen aan de vergaderingen van het bestuur;- uitvoering geven aan het door het bestuur vastgestelde beleid;- het doen van beleidsvoorstellen vanuit de eigen discipline. Functie-eisen- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift- Goede contactuele eigenschappen- In bezit van pc- Kennis van Word of vergelijkbare tekstverwerker- Integer- Objectief Aanstelling en duur van de functie: De voorzitter wordt gekozen door de leden van de vereniging bij meerderheid van stemmen. De duur van de aanstelling is standaard drie jaar. Na het verstrijken van deze termijn kan de voorzitter zich opnieuw verkiesbaar stellen. De voorzitter kan de functie tussentijds opzeggen. Beloning: Voor het uitoefenen van de functie van voorzitter wordt geen vergoeding beschikbaar gesteld. Heeft u interesse in deze vacature? Klik dan op meer informatie.
  Lees meer
 • 1e en 2e Penningmeester

  H.S.V. De Rietvoorn

  H.S.V. De Rietvoorn is op zoek naar een 1e en 2e Penningmeester De penningmeester is lid van de vereniging en het bestuur. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. Statutair is altijd een penningmeester noodzakelijk en verantwoordelijk ook als administratie wordt uitbesteed. Functie tweede penningmeester vacant. De penningmeester is verantwoordelijk voor het goede beheer van de financiën van de vereniging. Zijn taken worden omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij heeft de taak vorderingen voor de vereniging te innen en betalingen te verrichten. En is bevoegd te beschikken over de tegoeden van de bankrekeningen en kasgelden. Hij waarschuwt het bestuur tijdig indien een door de algemene vergadering voor het lopende verenigingsjaar vastgestelde begrotingspost dreigt te worden overschreden. Hij onderhoudt externe contacten met Banken, Federatie en Sportvisserij Nederland. Hij stelt de rekening van Baten en Lasten en een verslag op t.b.v. de door het bestuur af te leggen rekening en verantwoording aan de in art 18 van de statuten bedoelde vergadering. Hij beheert dat gedeelte van het verenigingsarchief dat betrekking heeft op de financiële zaken. (10 jr) Hij stelt de begroting op voor een nieuw verenigingsjaar. De Penningmeester ontvangt tijdig de door de Algemene Vergadering benoemde commissieleden voor het onderzoek van de rekening en verantwoording over het verstreken boekjaar. De commissie brengt de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen. Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge. Wie: Iedereen die enigzins betrokken is met de hengelsport en er de tijd voor kan vrij maken met financiële vaardigheden. Waarom: Wegens de vergrijzing van het bestuur Wanneer: Per direct Functie eisen: • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift • Goede contactuele eigenschappen • PC wordt in bruikleen gegeven door het Bestuur • Kennis van Excel en Word • Exact boekhoudprogramma • Nauwkeurig en punctueel H.S.V. De Rietvoorn biedt jou: Voor het uitoefenen van de functie van secretaris wordt geen vergoeding beschikbaar gesteld, zijn taken gebeurt op vrijwillige basis. Heeft u interesse in deze vacature? Klik dan op meer informatie.
  Lees meer
 • Vertrouwenspersonen voor ontmoetingsavonden van jongeren

  Stichting Op Eigen Tenen

  Stichting Op Eigen Tenen helpt een groep jongeren om maandelijkse ontmoetingsavonden te organiseren waarbij jongeren met en zonder autisme elkaar kunnen leren kennen. Wij zoeken jonge mannen en vrouwen (liefst tussen de 20 en de 40 jaar) als vertrouwenspersoon voor minimaal 4 ontmoetingsavonden per jaar. Onder het genot van een hapje en een drankje (af en toe draai je een bardienst) maak je een praatje met de jongeren die op deze avonden af komen en leg je contact. Op deze manier zorg je voor een veilige sfeer. Wanneer jongeren bijvoorbeeld angstig zijn of het lastig vinden contact te leggen met de anderen, help je hen hier doorheen zodat niemand buitengesloten wordt. Daarnaast houd je in de gaten dat de prikkelarme ruimte voor jongeren die dit even nodig hebben daadwerkelijk rustig is en blijft. Hierbij werk je op een open en soepele manier samen met het kerngroepje jongeren. Wij willen dat jongeren met en zonder autisme een ontmoetingsplek hebben waar ze contacten kunnen leggen met elkaar op een veilige en gezellige manier. Het mooie aan dit project is dat het door jongeren zelf georganiseerd wordt. In februari 2020 zal de eerste ontmoetingsavond plaatsvinden en daarna zal dit maandelijks een vervolg krijgen. Halverwege januari is er een informatieavond waarop informatie gedeeld zal worden en vragen beantwoord voor de jongeren zelf en voor betrokkenen. Functie eisen: - Leeftijd 20-40 jaar (een pré) - Man/vrouw (liefst van beiden één) - In bezit van BHV en VOG (een pré) - Kennis/ervaring m.b.t. autisme vereist - Enthousiasme voor de doelgroep - Bereidheid om minimaal 4 vrijdagavonden per jaar beschikbaar te zijn Stichting 'Op Eigen Tenen' biedt jou: - Een leuke en verfrissende uitdaging - Samenwerking met de kerngroep jongeren en met Stichting Op Eigen Tenen - Onkostenvergoeding wanneer de onkosten noodzakelijk zijn - Minimaal vier gezellige avonden in het jaar met gratis gezelschap, hapjes en drankjes - Een goed gevoel, omdat je de emancipatie van mensen met autisme helpt bevorderen - Een kennismakings-/intakegesprek met jongeren met en zonder autisme Wij heten je welkom aan de Vijftienmorgen 7-9 te Veenendaal, op de derde etage Heeft u interesse in deze vacature? Klik dan op meer informatie.
  Lees meer
 • Koffie schenken en hulp bij allerlei activiteiten

  Zorgboerderij de Groote Fliert

  Vindt u het fijn om onder de mensen te zijn? Lijkt het u leuk om mensen blij te maken? Bent u praktisch ingesteld? Dan zijn we op zoek naar u! Je bent inzetbaar voor het koffie schenken en allerlei andere activiteiten.Wij zoeken iemand die praktisch aan de slag wil en het leuk vindt om met bezoekers activiteiten te doen.De taken zijn koffie schenken, hulp bij het klaar zetten en klaar maken van de broodmaaltijd samen met de bezoekers. Daarnaast zijn er allerlei werkzaamheden in en rond de boerderij, net wat u leuk vindt om te doen. Waar: Zorgboerderij de Groote Fliert. Waarom: We komen handen tekort. Wanneer: Eén tot drie dagen per week. Maandag, dinsdag of donderdag. Functie eisen: Iemand die praktisch is ingesteld, het leuk vindt om met bezoekers aan de slag te gaan en sociaal is. Iemand die overzicht kan houden en doorzettingsvermogen heeft. Zorgboerderij de Groote Fliert biedt jou: Een gezellige sfeer, laagdrempelig, kleinschalige omgeving, veel mogelijkheid tot eigen inbreng. Kortom, kom eens op de koffie om het te ervaren! Heeft u interesse in deze vacature? Klik dan op meer informatie.
  Lees meer
 • Vrijwillige Coördinator Goed Voorbereid

  Rode Kruis Veenendaal

  Met Goed Voorbereid activiteiten willen wij via het lokale netwerk van vrijwilligers en zorginstellingen in contact komen met inwoners uit Veenendaal. Wij organiseren o.a. EHBO speurtochten voor kinderen maar ook workshops voor volwassenen om voorbereid te zijn wanneer een noodsituatie zich voordoet. We werken graag samen met verschillende partijen om zo goed mogelijk te helpen. Daarom is het belangrijk om aangesloten te zijn bij een lokaal informeel en formeel netwerk van (zorg)vrijwilligers. De vrijwillige coördinator Goed Voorbereid is verantwoordelijk voor het opzetten, coördineren en onderhouden van Goed Voorbereid activiteiten in Veenendaal. Daarbij leg je contacten en onderhoudt deze met gemeentelijke instanties en andere verwante hulporganisaties binnen de gemeente. De coördinator doet dat in nauwe samenwerking met het Rode Kruis bestuur in Veenendaal en wordt ondersteund door de districtscoördinator en de accounthouder Goed Voorbereid. Wat vragen wij? • Je hebt affiniteit met de organisatie en strategie van het Rode Kruis met name op het gebied van zelfredzaamheid • Je houd van organiseren van activiteiten • Je kunt coördineren, inspireren en straalt enthousiasme uit • Je zorgt ervoor dat je kennis over preventie op noodsituaties breed en actueel is • Je beschikt over een lokaal netwerk op het gebied van zelfredzaamheid of bent in staat dit te realiseren • Je kunt goed gebruik maken van social media Wij bieden: In de eerste plaats boeiend en uitdagend vrijwilligerswerk met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Tijdens het uitvoeren van jouw activiteiten ben je via het Rode Kruis verzekerd en krijg je de mogelijkheid om functiegerichte cursussen van het Rode Kruis te volgen. Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vrijwilligersvacature? Reageer dan meteen. We nemen zo snel mogelijk contact met je op! We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze specifieke sollicitatieprocedure. Jouw gegevens worden altijd beveiligd verstuurd en opgeslagen.  Heeft u interesse in deze vacature? Klik dan op meer informatie.
  Lees meer
 • Voorzitter

  Rode Kruis Veenendaal

  De afdeling Veenendaal van het Nederlandse Rode Kruis is op zoek naar een energieke voorzitter. Het bestuur is het kloppend hart van de afdeling. Als lid van het dagelijks bestuur bepaal jij mede het beleid voor de komende jaren en welke activiteiten de afdeling gaat uitvoeren. Natuurlijk ligt jouw focus met name op contacten zoeken en onderhouden met externe partijen en het aansturen van vrijwilligers. Wat zijn de werkzaamheden? Je weet hoe je mensen met elkaar kunt verbinden en wordt makkelijk door je omgeving geaccepteerd Je onderhoudt externe contacten en vertegenwoordigt de Rode Kruis afdeling naar buiten toe; Je geeft (mede) richting aan de koers binnen de afdeling in samenwerking met het district Utrecht. Je hebt een open vizier, bent benaderbaar maar je kunt ook de belangen van eenieder goed samenbrengen en hieraan een nieuwe impuls geven. Je durft de afdeling en haar vrijwilligers mee te nemen en klaar te stomen voor toekomst; Wat vragen we? • Je bent pragmatisch ingesteld: Je hebt coachende e/o leidinggevende capaciteiten; Je hebt ervaring e/o affiniteit met vrijwilligersorganisaties: Je bent een teamspeler; Je onderschrijft de grondbeginselen van het Nederlandse Rode Kruis Wat wij bieden: Al 90 jaar kun je bij het Rode Kruis afdeling Veenendaal vrijwilligerswerk doen dat boeiend en uitdagend is. Het geeft voldoening iets te kunnen betekenen voor de maatschappij. Bij onze afdeling kom je te werken in een leuk divers team met een informele werksfeer. Als voorzitter kun je je kennis en ervaring verruimen en jezelf verder ontplooien. Het Rode Kruis biedt de mogelijkheid je talenten verder te ontwikkelen en een kans om jouw bestuurlijke ervaringen en je netwerk uit te breiden en je (beroepsmatige) kwaliteiten in te zetten voor de samenleving. Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vrijwilligersvacature? Reageer dan meteen. We nemen zo snel mogelijk contact met je op! We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze specifieke sollicitatieprocedure. Jouw gegevens worden altijd beveiligd verstuurd en opgeslagen.  Heeft u interesse in deze vacature? Klik dan op meer informatie.
  Lees meer
 • Coördinator Vrijwilligersmanagement

  Rode Kruis Veenendaal

  De afdeling Veenendaal van het Rode Kruis is een actieve afdeling met circa 75 enthousiaste vrijwilligers. Er worden activiteiten georganiseerd zoals workshops om de zelfredzaamheid te vergroten, EHBO-onderwijs op basisscholen en aan volwassenen en evenementenhulpverlening. Door een verschuiving in de taken van het huidige bestuur ontstaat ruimte voor een: Vrijwillig Coördinator Vrijwilligersmanagement Wat ga je doen? • Zorgt dat de vrijwilligersadministratie up-to-date is; • Voert intake-, voortgangs- en afsluitingsgesprekken met vrijwilligers in samenwerking met de coördinator van het betreffend aandachtsgebied; • Draagt zorg voor het informeren en introduceren van nieuwe vrijwilligers; • Neemt deel aan bestuursvergaderingen en draagt bij aan het opstellen van het werkplan van de afdeling; • Onderhoudt contacten met de portefeuillehouder Vrijwilligersmanagement van het district en neemt actief deel aan bijbehorende districtsbijeenkomsten. Wie ben jij? • Je hebt kennis/affiniteit met vrijwilligersorganisatie. • Je hebt inzicht in hoe je mensen kunt motiveren en hebt er plezier in de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen. • Je weet hoe je vrijwilligers kunt steunen in hun ontwikkeling. • Je bent doortastend, pro-actief en betrouwbaar. • Je communiceert makkelijk. Wij bieden boeiend, afwisselend en belangrijk werk met een gezellige groep mensen. Je kunt je talent op een zinvolle manier inzetten, je kennis en ervaring verruimen en je netwerk vergroten. Reis- en onkosten worden vergoed. Je kunt zelf je tijden indelen en je werkt vanuit huis. Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vrijwilligersvacature? Reageer dan meteen. We nemen zo snel mogelijk contact met je op! We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze specifieke sollicitatieprocedure. Jouw gegevens worden altijd beveiligd verstuurd en opgeslagen.  Heeft u interesse in deze vacature? Klik dan op meer informatie.
  Lees meer
 • Collecte coördinator

  Rode Kruis Veenendaal

  De afdeling Veenendaal van het Rode Kruis is een actieve afdeling met circa 100 enthousiaste vrijwilligers. Er worden activiteiten georganiseerd zoals workshops om de zelfredzaamheid te vergroten, EHBO-onderwijs op basisscholen en aan volwassenen en evenementenhulpverlening. Door een verschuiving in de taken van het huidige bestuur ontstaat ruimte voor een: Collecte coördinator Functieomschrijving: Je bent een organisatietalent en hebt plezier in het aansturen en begeleiden van vrijwilligers. Je werkt graag in een team en hebt goede communicatieve vaardigheden. Je werkt nauwkeurig en je kunt goed overweg met MS-office pakketten. Je hebt zelf een computer met toegang tot internet. Je bent ca. 2 uur per week beschikbaar vanaf januari/februari t/m juni, plus een extra tijdsinvestering in de aanloopweken naar de collecte. Je zorgt voor voldoende collectanten en wijkcoördinatoren. Je bent eerste aanspreekpunt voor deze coördinatoren en zorgt dat ze de benodigde collectematerialen hebben. Je zorgt voor promotionele activiteiten. Je zorgt voor een goede wijkindeling voor de collecte, beheert alle administratieve gegevens en houdt toezicht op de uitvoering van de collecte. Je bent verantwoordelijk voor de afdracht van de collectegelden. Het Rode Kruis heeft jouw hulp hard nodig! Zonder vrijwilligers zou het Rode Kruis nergens zijn. Zij staan er zodra dat nodig is, want in tijden van nood staat niemand alleen. Het Rode Kruis is hier om te helpen. Help jij ook mee? Je hebt zelf een computer met toegang tot internet. Je bent ca. 2 uur per week beschikbaar vanaf januari/februari t/m juni, plus een extra tijdsinvestering in de aanloopweken naar de collecte. Functie eisen: organisatie vaardigheden en ervaring met een collecte. Waar: Gemeente Veenendaal en Renswoude Rode Kruis afdeling Veenendaal biedt jou: Boeiend, afwisselend en belangrijk werk met een gezellige groep mensen. Je kunt je talent op een zinvolle manier inzetten, je kennis en ervaring verruimen en je netwerk vergroten. Reis- en onkosten worden vergoed. Je kunt zelf je tijden indelen en je werkt vanuit huis. Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vrijwilligersvacature? Reageer dan meteen. We nemen zo snel mogelijk contact met je op! We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze specifieke sollicitatieprocedure. Jouw gegevens worden altijd beveiligd verstuurd en opgeslagen. Heeft u interesse in deze vacature? Klik dan op meer informatie.
  Lees meer